środa, 14 grudnia 2011

dysperbit

dysperbit

Dysperbit jest materiałem niepalnym i nietoksycznym. Jako materiał ekologicznie bezpieczny nie stwarza żadnych zagrożeń podczas wykonywania robót. Jakiekolwiek zanieczyszczenia , a także narzędzia należy na świeżo zmyć wodą, a po wyschnięciu rozpuszczalnikami organicznymi, do których należy olej napędowy, benzyna, nafta. dysperbit pakowany jest w opakowania ze sztucznego tworzywa: 5 kg, 10 kg, 22 kg, 30 kilogramów. Dysperbit powinien być przwożony i przechowywany w szczelnie zamkniętych, opakowaniach oryginalnych w temperaturze przekraczającej + 5°C. Masa dysperbitu dn z powodu zawartości wody po przemarznięciu traci swoje użytkowe właściwości. Z tego powodu dysperbit należy zabezpieczyć przed zimnem. Ponad to dysperbitu izolbet nie wolno stosować do smołowych pap , a także na dachowych pokryciach konserwowanych”, które konserwuje się smołą.

poniedziałek, 12 grudnia 2011

styropian na posadzki

styropian na podłogęCieplna izolacja stanowi dobrze opłacalną inwestycję. Porównując budynek bez wyraźnej warstwy izolacji termicznej, w budynku dobrze izolowanym koszty ogrzewania są niższe o 25%. O wielkiej sławie oraz wszechstronności zastosowania styropianu na podłogę decyduje wyjątkowe połączenie właściwości fizycznych. Bardzo mała masowa gęstość materiału budowlanego, którym jest styropian na podłogę wynika z jego struktury komórkowej. W jednym metrze sześciennym znajduje się styropianu na podłogę od 3 do 6 miliardów komórek zamkniętych. Są one wypełnione nieruchomym powietrzem, jednym z najbardziej efektywnych, znanych dotąd naturalnych materiałów izolacyjnych. W związku z faktem, że powietrze znajduje się w porach zamkniętych, izolacyjne płyty ze styropianu na podłogę charakteryzują się bardzo niskim współczynnikiem cieplnej przewodności.