piątek, 25 maja 2012

izolacja cieplna budynków

styropian na podłogęCieplna izolacja stanowi dobrze opłacalną inwestycję. Porównując budynek bez wyraźnej warstwy izolacji termicznej, w budynku dobrze izolowanym koszty ogrzewania są redukowane do jednej czwartej. O niesłabnącej sławie oraz przydatności styropianu na podłogę decyduje szczególne połączenie właściwości fizycznych. Bardzo mała masowa gęstość materiału budowlanego, jakim jest styropian na podłogę wynika z jego struktury komórkowej.
W jednym metrze sześciennym znajduje się styropianu 3-6 miliardów komórek zamkniętych. Są one wypełnione nieruchomym powietrzem, jednym z najlepszych, znanych dotąd naturalnych produktów izolacyjnych. W związku z faktem, że powietrze znajduje się w porach zamkniętych, izolacyjne płyty ze styropianu charakteryzuje niezwykle niski współczynnik cieplnej przewodności.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz