środa, 14 grudnia 2011

dysperbit

dysperbit

Dysperbit jest materiałem niepalnym i nietoksycznym. Jako materiał ekologicznie bezpieczny nie stwarza żadnych zagrożeń podczas wykonywania robót. Jakiekolwiek zanieczyszczenia , a także narzędzia należy na świeżo zmyć wodą, a po wyschnięciu rozpuszczalnikami organicznymi, do których należy olej napędowy, benzyna, nafta. dysperbit pakowany jest w opakowania ze sztucznego tworzywa: 5 kg, 10 kg, 22 kg, 30 kilogramów. Dysperbit powinien być przwożony i przechowywany w szczelnie zamkniętych, opakowaniach oryginalnych w temperaturze przekraczającej + 5°C. Masa dysperbitu dn z powodu zawartości wody po przemarznięciu traci swoje użytkowe właściwości. Z tego powodu dysperbit należy zabezpieczyć przed zimnem. Ponad to dysperbitu izolbet nie wolno stosować do smołowych pap , a także na dachowych pokryciach konserwowanych”, które konserwuje się smołą.


Bezpośrednio po naniesieniu pierwszej powłoki matrsiału, którym jest dysperbit, zatapia się w niej wkładkę zbrojącą z welonu szklanego czy tkaniny poliestrowej z zakładem 3-5 cm na sąsiednich pasach. Należy zwrócić uwagę by zbrojąca wkładka dobrze dolegała do powierzchni i uległa całkowitemu nasączeniu asfaltową masą. Potem po upływie kolejnych dób nanosi się, co najmniej dwie, następne powłoki zasadnicze , dysperbitu izohan, ostatnią posypując przed wyschnięciem posypką papową. W taki sam sposób, poprzez wywinięcie zbrojącej wkładki min. 10 cm ponad powierzchnię dachu, należy ochronić wszystkie elementy , które wystają, do których należą: kominy, włazy, ogniomury, attyki itp. Orientacyjne zużycie dysperbitu wynosi 0,8 do 1,1, kg/m² przy jednokrotnym nanoszeniu warstwą o grubości 1 mm. Dysperbit dn jest materiałem niepalnym i nietoksycznym.Brak komentarzy:

Prześlij komentarz