poniedziałek, 12 grudnia 2011

styropian na posadzki

styropian na podłogęCieplna izolacja stanowi dobrze opłacalną inwestycję. Porównując budynek bez wyraźnej warstwy izolacji termicznej, w budynku dobrze izolowanym koszty ogrzewania są niższe o 25%. O wielkiej sławie oraz wszechstronności zastosowania styropianu na podłogę decyduje wyjątkowe połączenie właściwości fizycznych. Bardzo mała masowa gęstość materiału budowlanego, którym jest styropian na podłogę wynika z jego struktury komórkowej. W jednym metrze sześciennym znajduje się styropianu na podłogę od 3 do 6 miliardów komórek zamkniętych. Są one wypełnione nieruchomym powietrzem, jednym z najbardziej efektywnych, znanych dotąd naturalnych materiałów izolacyjnych. W związku z faktem, że powietrze znajduje się w porach zamkniętych, izolacyjne płyty ze styropianu na podłogę charakteryzują się bardzo niskim współczynnikiem cieplnej przewodności.


Oszczędność energii stała się w obecnych czasach powszechną rzeczą. Jedną z  form energii, dla której oszczędzania szuka się ciągle nowych metod oraz materiałów, stanowi ciepło. Aby ochronić budynki przed stratą ciepła coraz częściej wprowadza się syntetyczne materiały, a przede wszystkim różnorodne odmiany styropianu . Zabezpiecza on również przed hałasem oraz wilgocią. styropian na podłogę to powszechna nazwa produktu uzyskiwanego w wyniku spieniania polistyrenowych granulek. Proces ten nazywa się również ekspandowaniem  stąd też skrót oznaczenia styropianu zgodnie z Polską Normą to oznaczenie: PS-E, czyli polistyren ekspandowany.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz